Om Bondens frys

Bondens Frys är ett varumärkesskyddat koncept som bygger på att en bonde har en frys stående i en butik. Frysen är tydligt märkt med ”Bondens frys” samt vilken bonde som levererar kött till frysen. På detta sätt vet konsumenten att den handlar direkt ur grannbondens frys utan att läsa sig till den finstilta ursprungsmärkningen. 

BAKGRUND

Försäljning av kött från bonde direkt till konsument har på senare tid blivit allt vanligare. Orsakerna är säkert många, konsumenterna vill köpa lokalt och veta var köttet kommer ifrån och att uppfödningen har skett på ett djurvänligt sätt är några vanliga anledningar. Genom att köpa sin köttlåda direkt av en bonde har man då kunnat fylla sin frys en till två gånger om året med det kött man gillar. Sedan är det bara att ta fram ur frysen i tid. För bonden passar lådförsäljningen bra eftersom lådan består av ett kvarts eller halvt djur, på det sättet kan allt kött levereras vid enstaka tillfällen. Små förbrukare som inte äter så mycket kött har däremot svårt att handla kött på detta sätt. Det gäller även de som inte har tillgång till en stor frys. 

MARKNADSFÖRING

Enskilda bönder och små butiker har svårt att marknadsföra sig i de medier som finns tillgängliga idag. Tidningsannonser radio och tv-reklam är dyrt om man vill synas, men med bondens frys hjälps både butiker och bönder åt med marknadsföringen.

FRYST KÖTT

Ett färskt kött möras i vakuumförpackningen i butik. Ett fryst kan möras längre innan det hamnar i butiken och på så sätt ge jämnare kvalitet. Färskt kött går ganska fort ut på datumet och kan ibland behöva kasseras. Det gäller inte fryst kött.

BUTIKENS ANSVAR

Genom prissättning och andra sätt se till att alla sorters styckningsdetaljer säljer tämligen lika fort.

KONSUMENTEN

Du som konsument kan handla lokalt producerat kött på ett enkelt sätt. Du behöver inte läsa det finstilta bara handla direkt ur bondens frys.

BONDENS ANSVAR

Se till att det alltid finns fryst kött att leverera till butiker som har bondens frys.

Bilder från butiker

Har du några frågor? Tveka inte. Kontakta oss nu direkt!

14 + 4 =